Reklamační řád

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu e-mailem na adresu info@vyroubal.cz, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:

  • jaké zboží reklamujete
  • důvod reklamace
  • termín nákupu
  • číslo účtu pro případ vrácení peněz
  • kopie dokladu o koupi


Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit včetně dokladu o jeho zakoupení. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno, či vrácena finanční hotovost. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Záruční doba poskytovaná při prodeji zboží činí všeobecně 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

Reklamace:

VYROUBAL TEXTILES s.r.o.,

Budětsko 120, 798 52 Konice,

tel.: +420 582 378 828

Vaše dotazy, náměty a objednávky očekáváme info@vyroubal.cz

Prohlašujeme, že nebudeme svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně.